Skip to content
Filozofija igre je ideja i metod naše škole. Igra kao ples, kao sloboda bivanja. Radoznalost, imaginacija i entuzijazam bivaju oslobodjeni i umnoženi putem dramske igre. Primenjujuci igru unutar svakog zadatka, negujemo najautentičnije u svakome od nas. Deca prepoznaju lepotu i mogućnost sopstvene kreacije kojoj se sa radošću prepuštaju. Dramska igra ih uči koncentraciji, pažnji i poverenju u grupu, kao i dragocenom osećanju pripadnosti.
krilazaput logo

Škola glume “Krila za put”: Deca se u školi uče kreaciji, kojoj se sa radošću prepuštaju.

Zapratite nas:

Kontaktirajte nas:

© KrilaZaPut 2019/2024